Z kolejną wizytą w Nadleśnictwie Rozwadów

W dniu 9 listopada dzieci z grup przedszkolnych i klas 1-3 wybrały się do Nadleśnictwa Rozwadów.  Dzieci oglądały film edukacyjny o tym, jakie zwierzęta i rośliny zamieszkują las i jak należy się zachowywać, aby nikomu nie robić krzywdy.  Również oglądały ekspozycję zwierząt, roślin, ptaków I owadów.  Następnie zwiedzały otoczenie leśniczówki i zbierały  dary jesieni.