dyrekcja

Dyrektor szkoły – Barbara Nabrzeska

Wicedyrektor szkoły – Renata Kotuła

Wicedyrektor szkoły – Anna Tur