procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH
W STALOWEJ WOLI
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 SPECJALNYCH W STALOWEJ WOLI W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2

Procedury bezpieczeństwa
na zajęciach realizowanych
przez Stowarzyszenia „Nadzieja
w okresie pandemii COVID-19

Procedury bezpieczeństwa
w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii COVID-19