Spotkania z książką w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z młodszych klas edukacji wczesnoszkolnej  I A, II A, III A i III A1 uczęszczali na zajęcia z cyklu tzw. ,, Poranki czytelnicze”. Jednak zanim udały się na pierwsze spotkanie, odwiedziły bibliotekę i poznały zasady działania poszczególnych agend. Dowiedziały się również, co należy zrobić by zostać czytelnikiem biblioteki oraz jak wygląda proces wypożyczenia książki. Nasze zajęcia odbywały się raz w miesiącu w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie panowała swobodna i przyjazna atmosfera. Ze względu na pandemię zostały przerwane w marcu. Celem spotkań było zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzenie motywacji  do samodzielnego sięgania po książki i rozwijania zainteresowań czytelniczych. Książki były czytane w całości lub we fragmentach. Słowo czytane było wzbogacane zajęciami plastycznymi. Uczniowie wykonywali  między innym kolorowe zakładki do książki, pluszowego misia, jesienne drzewo, ozdoby bożonarodzeniowe.  Dzięki tym spotkaniom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o świecie, wzrosła chęć i motywacja do nauki oraz zainteresowanie czytaniem, słuchaniem i ilustracją. W dobie Internetu i urządzeń mobilnych należy uświadamiać uczniom że, czytanie książek jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej dostarczyły uczniom wiele radości i satysfakcji, a jednocześnie pozwoliły im nabyć wiele umiejętności.