Program „Młodzi Sportowcy”

W ramach programu „Młodzi Sportowcy” dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w zajęciach sportowych, mających na celu wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego. Dzieci poprzez zabawę zdobywają nowe umiejętności, uczą się funkcjonowania w grupie i przestrzegania ustalonych reguł. Przygotowują się do nowych konkurencji sportowych ukierunkowanych na rozwój motoryczny.
W zajęciach bierze udział 12 młodych sportowców klubu „Promyk” Olimpiady Specjalne Podkarpackie.
Zajęcia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.