Młody Patriota – pierwsza lekcja ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”

„Dzieci uczą rodziców” to druga edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. W akcji uczestniczą dzieci z klas I-III A oraz z grup przedszkolnych: G05,G06, G07. Raz w miesiącu w klasach przeprowadzana jest lekcja w oparciu o materiały edukacyjne przygotowane przez organizatorów. Tematyka zajęć związana jest z edukacją społeczną, przyrodniczą, patriotyczną, z bezpieczeństwem, astronomią.

„Młody Patriota” to pierwsza lekcja w ramach wspomnianej wcześniej ogólnopolskiej akcji, w której uczniowie brali udział. Uczniowie uczyli się patriotyzmu, poznawali i utrwali wiedzę na temat symboli narodowych. Obejrzeli prezentację multimedialną oraz wykonali zaproponowane karty pracy. Swoją pracę zaprezentowali na zdjęciach.