III Międzyszkolny Konkurs Śpiewania Kolęd i Pastorałek

W dniu 07.02.2022r. uczniowie naszej szkoły z klas I – III A wystąpili
III Międzyszkolnym Konkursie Śpiewania Kolęd i Pastorałek dla stalowowolskich świetlic szkolnych w Publicznej Szkole  Podstawowej nr 5. Konkurs odbył się w ścisłym reżimie sanitarnym. Każda z grup świetlicowych występowała w odstępach czasowych i zaprezentowała jedną kolędę
lub pastorałkę. Nasza świetlicę godnie reprezentowali uczniowie: Kacper Miękina, Zuzanna Sobal, Aleksander Banach, Emilia Brzezińska. Podczas prezentacji uczniowie zaśpiewali kolędę pt. „Przybieżeli do Betlejem”.  Wszystkie grupy świetlicowe zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.