Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka. Ogólnopolski Program dla Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna bierze udział w Ogólnopolskim Programie dla Bibliotek Szkolnych pod hasłem BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA.  W ramach programu uczniowie wykonali plakat  „BOOKFLIX” eksponując książki jako reklama i pobudzenie czytelnika do wybranych  pozycji książkowych. Plakat znajduje się na korytarzu jako stała ekspozycja przy wejściu do biblioteki.

Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Chętni uczniowie wykonali dodatkowy plakat
z rekomendacją wybranych przez siebie pozycji książkowych. Podczas oddawania książek samodzielnie wyrażali opinie na temat przeczytanej książki i wraz z nauczycielami tworzyli recenzje
w różnych formach przekazu np. tekst pisany, obrazek, gesty. Niektórzy uczniowie wykonali również rysunki okładek do książek. Realizowany program zawsze był dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych naszych podopiecznych.