„Moja interpretacja wiersza Jana Brzechwy”.

We wtorek, 24 października biblioteka szkolna zorganizowała wspaniały Konkurs literacko – artystyczny
„Moja interpretacja wiersza Jana Brzechwy”. Gratulujemy  wszystkim uczestnikom konkursu talentu i poczucia humoru. Dziękujemy naszej fantastycznej bibliotekarce, Pani Agnieszce i wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację uroczystości a wspaniałej Dyrekcji za nagrodzenie laureatów i wspólnie przeżyte chwile.