Zdobywając Szczyty Możliwości

W ramach projektu FIO pod nazwą „Zdobywając Szczyty Możliwości” opracowanego przez Grupę Nieformalną Promyk uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szeregu inicjatyw takich jak:

– wycieczka w Góry Pieprzowe wraz z wędrówką przez Wąwóz Piszczele i ze zwiedzaniem Sandomierza

– kilkudniowy wyjazd do Zakopanego z pieszymi wędrówkami po Tatrzańskim Parku Narodowym i wizytą w Aqua Parku

– wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Doboszówka” w Kalennem z udziałem w warsztatach zagniatania i wypiekania tzw. proziaków, strzelaniem z łuku, karmieniem zwierząt i przejażdżką wozem z zaprzęgiem konnym po rezerwacie przyrody – Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie.

To tylko niektóre z zadań realizowanych w ramach projektu „Zdobywając Szczyty Możliwości”.

Podczas realizacji w/w zadań w ramach projektu szczególną uwagę zwrócono na:
– naukę spędzania wolnego czasu
– naukę prawidłowych postaw i zachowań w parkach i rezerwatach przyrody
– uwrażliwianie na piękno polskiej przyrody
– doskonalenie samoobsługi i samodzielności podczas wyjazdu, w trakcie spożywania posiłków, ubioru, czynności higienicznych
– kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z aktywnością ruchową dostosowaną do potrzeb i możliwości podopiecznych.