Zespoły terapeutyczne

Zespoły terapeutyczne:
to spotkania specjalistów-pracowników stałych (pracujących wolontarystycznie) mające na celu ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych zawartych w Indywidualnych Planach Oddziaływań.
Zespoły terapeutyczne odbywają się cyklicznie i mają na celu:
– dzielenie się doświadczeniem,
– wymianę informacji,
– określenie wspólnych kierunków oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych,
– zrozumienie i pogłębienie wglądu w problemy beneficjentów,
– szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.

Zespoły terapeutyczne są wsparciem zwiększającym efektywności pracy, co przekłada się na skuteczniejsze oddziaływania wobec beneficjentów. Jest to praca „nad własną pracą”.