Trening umiejętności społecznych

Celem zajęć TUS: trening umiejętności społecznych jest podnoszenie umiejętności społecznych na wyższy poziom, nawiązywanie prawidłowych i adekwatnych do wieku relacji z rówieśnikami, nabycie nowych wzorców zachowań, w tym zachowań prospołecznych, wyrażania swoich emocji, rozumienia odczuć innych osób.

Trening umiejętności społecznych obejmuje szczegółowe zadania :

  • trening komunikacji społecznej, zarówno bezpośredniej jaki i przez inne media, jak: listy, telefon, Internet,
  • uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych,
  • rozwijanie  umiejętności rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów i oczekiwań interpersonalnych i kulturowych,
  • rewalidację w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania się emocjonalnego do innych,
  • trening umiejętności związanych z coraz bardziej samodzielnym funkcjonowaniem w pozadomowych sytuacjach społecznych: w szkole, na ulicy, w sklepie, u lekarza, na poczcie, w miejscach rekreacji, itp.Trening umiejętności społecznych realizowany jest za pomocą różnych metod i technik, łączonych ze sobą tak, aby jak najskuteczniej i przy jak najmniejszych kosztach emocjonalnych dziecka osiągnąć zamierzone cele. TUS skierowany jest do beneficjentów zadania posiadających już podstawowe umiejętności w zakresie:  współpracy z drugą osobą, podzielności i koncentracji uwagi oraz gotowości do wchodzenia w relacje społeczne.
    Grupę prowadzi dwóch nauczycieli – terapeutów TUS, w miarę możliwości zajęcia realizowane są w terenie, w miejscach użyteczności publicznej i rekreacji np.: w kinie, kawiarni itp.