Terapia behawioralna

Podstawowym celem terapii behawioralnej jest rozwijanie zachowań pożądanych, redukcja zachowań niepożądanych u dziecka  oraz kształtowanie  jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w domu, przedszkolu i szkole.

Cele szczegółowe to:

  •  rozwijanie zachowań deficytowych,
  • redukowanie zachowań występujących w nadmiarze ( zachowania trudne),
  • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

Podczas zajęć uczestnik zdobywa nowe umiejętności, uczy się funkcjonować w środowisku społecznym w maksymalnie możliwym dla siebie stopniu.

Terapia behawioralna oparta jest na zindywidualizowanym systemie motywacyjnym.