Konsultacje behawioralne

KONSULTACJE BEHAWIORALNE

Cel: podstawowym celem interwencji behawioralnej jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby umiejętności, które pozwolą mu uzyskać niezależność w domu, przedszkolu i szkole. Cele szczegółowe to: rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań występujących w nadmiarze ( zachowania trudne), generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

Opis: terapia behawioralna jest praktyczną metodą postępowania z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, która pomaga zdobywać im nowe umiejętności, rozwijać się i funkcjonować w środowisku społecznym w maksymalnie możliwym dla siebie stopniu. Koncentruje się ona przede wszystkim nad rozwijaniem zachowań pożądanych oraz redukcją zachowań niepożądanych u dziecka oraz opiera się na podstawowych mechanizmach uczenia się. Terapia behawioralna oparta jest na zindywidualizowanym systemie motywacyjnym.Bardzo istotne w terapii jest prowadzenie dokładnej dokumentacji behawioralnej obejmującą m.in. umiejętności szkolne, samodzielne funkcjonowanie i co najważniejsze kształtowanie prawidłowych zachowań.