Diagnoza funkcjonalna

Celem wsparcia jest przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej beneficjenta dostosowanymi do jego wieku narzędziami diagnostycznymi oraz opracowanie wyników badania i wyznaczenie celów terapeutycznych. Uzyskane wyniki są  wykorzystane  do konstruowania  indywidualnych programów edukacyjnych i wyznaczania celów terapeutycznych. Ponadto umożliwiają opis poszczególnych sfer oraz zrozumienie nieprawidłowości w procesie uczenia się i funkcjonowania beneficjenta.