dyrekcja

Dyrektor szkoły – Barbara Nabrzeska

Wicedyrektor szkoły – Elżbieta Partyka