„Zwierz ukrył się w bibliotece” – konkurs plastyczny w ramach NPRCz 2.0

W październiku w ramach akcji „Październik miesiącem bibliotek szkolnych” nasza biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem; „Zwierz ukrył się w bibliotece”. Tematem prac stały się zwierzęta, które występują w różnych utworach literackich, wierszach,  bajkach i innych. Technika wykonania prac była dowolna a zainteresowanie konkursem bardzo duże. Wystawa pokonkursowa prezentowała prace indywidualne i zbiorowe, wykonane z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych. A ich bohaterami jak już wspomniano były zwierzęta te znane i te nieznane. Konkurs doskonale wpisywał się w działania promujące czytelnictwo w naszej szkole a tym samy realizował kolejne zdanie w zakresie NPRCz 2.0.  Serdecznie dziękujemy uczestnikom za liczny udział i zaangażowanie zaś Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” za dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursu.