Tydzień Dobroci w twórczości ks. Jana Twardowskiego

Od 6.04 do 12.04 trwał w naszej szkole Tydzień Dobroci. Nie tylko czytaliśmy i ilustrowaliśmy wiersze ks. Jana Twardowskiego ale przede wszystkim okazywaliśmy sobie życzliwość, pomoc i serce. To wszystko można osiągnąć bardzo prosto… wystarczy dzielić się z innymi dobrymi uczynkami. Dzięki pracy wielu uczniów udało nam się stworzyć książkę, której strony to nasze ilustracje i słowa poety – naszego patrona. Ten tydzień nauczył też nas jak być twórcą literatury, jak tworzyć książkę i jak ją prezentować. A te działania z kolei świetnie wpisują się w  realizację NPRCz 2.0, który w roku 2022 zagościł w naszej szkole.