Tydzień dla zdrowia i ekologii

W ramach realizacji w szkole projektów „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole” została zorganizowana akcja edukacyjna pod hasłem „Tydzień dla zdrowia i ekologii”. Akcja trwała od 20 do 24 maja a celem podjętych w tym zakresie działań było kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych. Wśród atrakcyjnych form realizacji tej akcji należy wymienić: prezentacje multimedialne i filmy edukacyjne, warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe i zawody sportowe . Oczywiście nie zabrakło też warsztatów kulinarnych i degustacji zdrowych przekąsek i napojów.