Światowy Dzień Książki w szkolnej bibliotece

W związku ze Światowym Dniem Książki, który przypada na 23 kwietnia, uczniowie szkolnego Koła Bibliotecznego zatańczyli poloneza,  podkreślając podniosły charakter święta.
Udział w takiej formie pozwala na doskonalenie zainteresowania nie tylko czytelnictwem, ale także muzyką i tańcem.

Poza tym, w bibliotece szkolnej odbyły się liczne spotkania na których były pogadanki, wspólne głośne czytanie wybranej książki, zagadki, ciekawostki w formie prezentacji multimedialnej oraz gry i zabawy.