Spotkania z książką

W roku szkolnym 2018/2019 grupa przedszkolna G02 oraz uczniowie klasy I A i II A uczęszczali na zajęcia z cyklu ,, Poranki czytelnicze” . Zajęcia odbywały się raz w miesiącu w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie panowała swobodna i przyjazna atmosfera. Celem spotkań było zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą, rozbudzenie motywacji  do samodzielnego sięgania po książki i rozwijania zainteresowań czytelniczych. Książki były czytane w całości lub we fragmentach. Słowo czytane było wzbogacane zajęciami plastycznymi Dzięki tym spotkaniom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o świecie, wzrosła chęć i motywacja do nauki oraz zainteresowanie czytaniem, słuchaniem i ilustracją. W dobie Internetu i urządzeń mobilnych należy uświadamiać uczniom że, czytanie książek jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej dostarczyły uczniom wiele radości i satysfakcji, a jednocześnie pozwoliły im nabyć wiele umiejętności.