Regionalny kącik biblioteczny – region lasowiacki

W lutym biblioteka szkolna realizowała zagadnienia z zakresu polityki oświatowej dotyczące krzewienia regionalizmu. Najbliższy naszym sercom jest region lasowiacki. W ramach zajęć bibliotecznych pani Agnieszka zapoznała uczniów z kulturą swoistą gwarą, strojami, tańcami oraz zwyczajami i przysmakami kuchni lasowiackiej. Cykl zajęć obejmował prezentacje multimedialne, teksty, legendy i warsztaty prezentujące ciekawostki z naszego regionu. W ramach lekcji bibliotecznych uczniowie mieli okazję skosztować regionalnych lasowiackich przekąsek: jaglaków. Nie zabrakło też lasowiackich krówek. Przygotowano również regionalny kącik biblioteczny prezentujący charakterystyczną zabudowę lasowiacką, wzory haftów z lasowiackim sercem i ówczesnymi elementami wyposażenia wnętrz.