Pasowanie na ucznia

Dnia 14 października 2022r. odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIA. Pierwszoklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny. Każdą klasę wyróżniały kolorowe kokardy, które zdobiły odświętne stroje dzieci. W obecności Dyrekcji Szkoły, rodziców, nauczycieli oraz uczniów, „Pierwszaki” złożyły uroczyste ślubowanie. Aktu pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem dokonała p. wicedyrektor Anna Tur. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.