„Niepodległa Polska” kolejna lekcja akcji „Dzieci uczą rodziców”

W dniu 10 listopada 2021 roku uczniowie klasy II A i III A1 wzięli udział w lekcji pod hasłem „Niepodległa Polska”, która odbyła się w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę o symbolach narodowych Polski oraz postaciach,  które miały znaczący wpływ na odzyskiwanie niepodległości. Wszyscy pięknie recytowali „Katechizm polskiego dziecka”. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali przygotowanie karty pracy. To była wyjątkowa lekcja patriotyzmu.