Projekt FIO „Nasze najbliższe otoczenie – w Naszych rękach” – rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół nr 6 Specjalnych

W bieżącym roku szkolnym dzięki grupie nieformalnej „Promyk” działającej w naszej szkole we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” nasza placówka realizuje Projekt FIO pod hasłem „Nasze najbliższe otoczenie – w Naszych rękach” – rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół nr 6 Specjalnych. Działanie to jak wiele podobnych prowadzonych zarówno przez grupę nieformalną „Promyk” jak i Zespół Szkól nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie „Nadzieja” ukierunkowane jest przede wszystkim na angażowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w życiu społecznym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez udział w Projekcie „Nasze najbliższe otoczenie – w Naszych rękach” osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają takie same szanse kreowania przestrzeni publicznej jak pełnosprawni członkowie społeczności lokalnej. Projekt FIO skierowany jest do szerokiej grupy beneficjentów ponieważ biorą w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych przy naszej szkole, uczniowie szkoły jak i osoby dorosłe będące członkami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja”.

Niezmiernie ważnym celem tej inicjatywy była integracja z rodzicami naszych podopiecznych, którzy zaangażowali się w Projekt dostarczając nam rośliny, sadzonki, nasiona i trawy potrzebne do ukwiecenia naszego ogrodu sensorycznego.

Drodzy Rodzice! Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.

Realizacja Projektu „Nasze najbliższe otoczenie – w Naszych rękach” – rewitalizacja terenu przy Zespole Szkół nr 6 Specjalnych nie byłaby możliwa bez udziału grupy aż 60 wolontariuszy, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie miejsca do wypoczynku i terapii dla osób niepełnosprawnych.

Pomimo złej pogody nasi podopieczni wraz z wolontariuszami pracowali ramię w ramię przez cały październik by osiągnąć cel: piękny ogród, który cieszy zmysły swym urokiem. BRAWO MY!

A skoro początek był taki udany to prosimy o jeszcze….

Czekamy niecierpliwie na wiosnę – po pierwsze – by kontynuować rozpoczęte działania, po drugie – by móc obserwować jak nasze rośliny rozwijają się w naszym otoczeniu!

A było to tak…

Nasi podopieczni uczestniczyli we wszystkich etapach projektu,
począwszy od przygotowania ziemi pod nowe rośliny

poprzez zakup sadzonek

aż po sadzenie krzewów i pielęgnowanie ich.

Uczestnicy projektu przygotowali też elementy konstrukcji pergoli

Wykonali od podstaw dekoracyjne skrzynki i posadzili w nich rośliny.

A na koniec przygotowali siedziska na pufy, które wykorzystamy już w pierwszych dniach wiosny.

Całość prezentuje się pięknie…. Zobaczcie sami.