Nasz Mały Sportowiec – Wielki Człowiek

Raz w miesiącu dzieci przedszkolne oraz uczniowie z klas I – III wraz z rodzicami i nauczycielami spotykają się na sali gimnastycznej by świetnie się bawić i integrować. Projekt „Nasz Mały Sportowiec – Wielki Człowiek” powstał dzięki złożonemu wnioskowi w konkursie „Moje miejsce na ziemi” Fundacji ORLEN Dar Serca. Wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Fundacji ORLEN i otrzymaliśmy grand na realizację zajęć sportowych w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych. Projekt realizowany jest poprzez gry i zabawy sportowe, które odbywają się raz w miesiącu w środy w godzinach 15.00 – 16.30 na sali gimnastycznej. Nasze zajęcia są realizowane poprzez gry i zabawy sportowe dla dzieci z niepełnosprawnościami (w tym z autyzmem) i ich rodziców. Naszym głównym zdaniem jest aby rodzice i inni członkowie rodzin brali wraz z nimi czynny udział zajęciach, tak aby elementy proponowanych zajęć były wykorzystywane w domu podczas rodzinnych zabaw, w grupach rówieśniczych a także w ramach spędzania wolnego czasu . Projekt jest skierowany do dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej (klasy I – III) w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli lub uczęszczają na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka czy uczestniczą w Programie kompleksowym wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”. Dzieci wraz z rodzicami mają szansę wykazać się zwinnością i sprawnością fizyczną. Uczniowie doskonalą umiejętność współpracy, uczą się zdrowej rywalizacji oraz przestrzegania zasad gier i walki fair play.