Laboratoria Przyszłości

W nowym roku szkolnym rozpoczęliśmy w Szkole Podstawowej realizację Programu Laboratoria Przyszłości. Program ten oferuje uczniom możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli rozwijać zainteresowania. Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu Laboratoria Przyszłości została doposażona pracownia informatyczna, pracownia gospodarstwa domowego, zakupiono akcesoria fotograficzne oraz narzędzia i sprzęt do prac technicznych.

Więcej na temat jak wykorzystujemy  sprzęt pozyskany w ramach Programu Laboratoria Przyszłości znajdziecie pod linkami:

Laboratoria Przyszłości na pikniku sportowym

Laboratoria Przyszłości w pracowni kuchennej

 

Świąteczne pieczenie pierniczków w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości – wykorzystanie sprzętu i narzędzi na zajęciach

Laboratoria Przyszłości w pracowni stolarskiej

Walentynki i Laboratoria Przyszłości

Jak powstaje chleb? – Laboratoria Przyszłości

Arduino Uno i Laboratoria Przyszłości

Prasowanie i Laboratoria Przyszłości

Sprzęt do fotografowania – Laboratoria Przyszłości