Konkurs plastyczny „Portret św. Mikołaja”

W dniu 7 grudnia odbyło się  rozstrzygniecie  konkursu plastycznego
,,Portret św. Mikołaja”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów z młodszych klas. Spotkanie z postacią Mikołaja wyzwoliło u uczniów  pokłady niesamowitych ekspresji plastycznych. Konkurs wywołał duże zainteresowanie. Prace były grupowe i indywidualne. Wykonane dowolną techniką. Wszystkie prace były niezwykle ciekawe i różnorodne, zachwycały pomysłowością. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni. Dostali dyplomy i upominki. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie; uczestnikom oraz ich nauczycielom za przygotowanie i opiekę artystyczną.

Wspierajmy młode talenty!