Konkurs literacko-artystyczny w ramach NPRCz 2.0

W roku 2022 w naszej szkole realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w ramach którego pozyskaliśmy 4000,00 zł a całkowity koszt zadania to 5000,00 zł. Realizując NPRCz 2.0 biblioteka szkolna oraz wychowawcy klas podejmują różne działania promujące czytelnictwo w naszej placówce. Najważniejszym z nich był konkurs literacko-artystyczny pod hasłem: „Ilustrujemy obrazem i słowem wiersze polskich poetów” którego finał miał miejsce 18 maja br. W ramach konkursu uczniowie wykonali grupowe prace plastyczne ilustrujące wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima oraz M. Konopnickiej a następnie wzięli udział w konkursie recytatorskim. Kryteria konkursowe były dostosowane do możliwości uczniów że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy recytowali, czytali i wykorzystywali komunikatory do prezentacji wybranego wiersza… przed komisją w której zasiadała Dyrekcja szkoły w pełnym składzie oraz jedna z bibliotekarek. Wśród popisów artystycznych była nawet piosenka…. Komisja konkursowa, publiczność, jednym słowem wszyscy byli zachwyceni talentem i umiejętnościami naszych szkolnych artystów. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę za udział w konkursie a klasy które wykonały prace plastyczne otrzymały nagrody grupowe. Zakup nagród został zrealizowany ze środków projektowych NPRCz 2.0 oraz dofinansowany przez Radę Rodziców naszej placówki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu. Brawo WY!

Dziękujemy Księgarni „Stańczyk” za pomoc w zakupie nagród i nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.