Kolejna „Podróż do Japonii” – wystawa i warsztaty w Muzeum Regionalnym

W dniu 15 października w uczniowie z klasy IIA i IIIA1 udali się w podróż do Japonii, biorąc udział w wystawie zorganizowanej w Muzeum Regionalnym. Wystawa pokazała nam ludzi,  krajobrazy, zwyczaje, codzienne życie i i ulubione potrawy,  a to wszystko przedstawione rysunkiem, rzeźbą i  fotografią. Uczestniczyliśmy także w części warsztatowej,  wykonując ” Pocztówkę z Japonii”.