Jesień w twórczości ks. Jana Twardowskiego

Zgodnie z tradycją w naszej szkole obywają się cykliczne konkursy dotyczące twórczości ks. Jana Twardowskiego – naszego patrona. Ostatnio przeprowadzony konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej oraz oddziałów przedszkolnych.
Prace można było wykonać dowolną techniką.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 30 października 2020.

Udział w konkursie wzięły klasy: GP1, GO2, GO5, IA1, IIA,IIIA1, IIIC, IIIC1, IV-VC,  V-VIIB oraz świetlica szkolna.

Wszystkie prace były wyjątkowe i bardzo różnorodne pod względem artystycznym dlatego też wszyscy uczestnicy zasłużyli na I miejsce w tym konkursie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.