„Czyściochowe Przedszkole”-realizacja programu

W ramach programu „Czyściochowe Przedszkole” dzieci pogłębiały swoją wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie 6 następujących aspektów higieny: higiena jamy ustnej, higiena nosa, korzystanie z toalety, czystość rąk, kąpiel, ochrona skóry. Realizacja każdego obszaru kończyła się wykonaniem pracy plastycznej związanej z poznanym tematem. Dużo radości sprawiały dzieciom przeprowadzane doświadczenia.
Również świetlica szkolna  brała udział w „czyściochowej” akcji pod nazwą „Czyściochowa Akademia” i w ramach zajęć zrealizowała wiele tematów i zadań z zakresu  higieny i zdrowia.