Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

„Czy jest widno, czy też nie,
Noś odblaski proszę Cię!
Idź po lewej stronie drogi,
Po poboczu stawiaj nogi.
Stój i patrz na światło czerwone,
Aż zamieni się w zielone.
Popatrz w lewo, popatrz w prawo,
Nic nie jedzie ruszaj żwawo!”