BądźFit – piknik

BądźFit – to hasło pikniku zorganizowanego w ramach Olimpiad Specjalnych Polska przez Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Olimpiady Specjalne Podkarpackie.

To impreza integrującą uczestników Olimpiad Specjalnych, wzięły w niej udział – dzieci i młodzież z województwa podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. To osoby z różnymi niepełnosprawnościami – intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, sprzężonymi, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, autyzmem, a także niepełnosprawni ruchowo ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjnych, szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej.

Piknik ten po raz pierwszy zorganizowano na Podkarpaciu. Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych, podkreślała, że program Bądź Fit, ma na celu przede wszystkim zachęcić rodziców, by wdrożyli zdrowy styl życia i aktywność fizyczną na co dzień w wychowaniu swoich dzieci.

Jak zaznaczał Krzysztof Chrustowski z Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych, dzięki ogromnemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Olimpiady Specjalne Polska realizują program zdrowotny pod hasłem BądźFit.

Główny cel tej inicjatywy, to nie tylko promocja aktywnego stylu życia, zdrowego odżywania, ale także okazja do rywalizowania w rożnych konkurencjach, nie tylko sportowych, a przede wszystkim dobra zabawa i integracja osób niepełnosprawnych.

W uroczystym otwarciu wydarzenia wzięli udział m.in. starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny oraz wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Źródło:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0j3UL7J2gctpdtCLH3Dtg8F8iJUGcNDh4tHDK7p1ZpN5ghwUukwA4icNUq61CWiLzl&id=100064590256423