Działaj z imPETem – podsumowanie projektu

We wrześniu nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Działaj z imPETem!”.

            Panie przedszkolanki w swoich grupach przeprowadziły zajęcia, których celem było kształtowanie postaw ekologicznych wśród najmłodszych. Dzieci wysłuchały opowiadania
pt. „Przygody Mieci i imPETa”, poznały głównych bohaterów programu – śmieciarkę Miecię
i butelkę PET. Zaplanowane tematy zajęć dotyczyły prawidłowej segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu. W okresie świątecznym zostały zorganizowane warsztaty, podczas których powstały ciekawe i niepowtarzalne ozdoby choinkowe z plastikowych butelek i nakrętek. Nie były to ostatnie kreatywne działania przedszkolaków, bowiem projekt zakłada udział w konkursie plastycznym.

Wspólnie wykonana praca plastyczna

została zamieszczona na stronie internetowej
www.dzialajzimpetem.pl
na którą można głosować
od 2 lutego od godziny 12.00 do 5 marca do godziny 12.00.

            Zachęcamy wszystkich do codziennego oddawania głosów (każdego dnia można oddać tylko jeden głos !!!) Do wygrania cenne nagrody !