Zajęcia rehabilitacyjne

Celem zajęć rehabilitacyjnych jest eliminowanie współwystępujących wad postawy, lepsze dotlenienie mózgu, usprawnienie motoryki ciała, zrozumienie celowości ruchów poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe i relaksacyjne. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w formie indywidualnej pracy z dzieckiem według opracowanego indywidualnego programu, na sali wyposażonej w  specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Rehabilitacja zmierza do poprawy kondycji i sprawności fizycznej.