Zajęcia pedagogiczne

Celem  zajęć pedagogicznych jest osiągnięcie jak najlepszych efektów w podnoszeniu  jakości życia, stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci i młodzieży z autyzmem.

Zajęcia pedagogiczne to:

  • przeprowadzenie wywiadów wstępnych z rodzicami dzieci z autyzmem,
  • planowana, szczegółowa obserwacja prowadzona celem uzyskania informacji dotyczących obszarów zaburzeń, dysfunkcji i potencjalnych możliwości osób niepełnosprawnych,
  • przekazywanie wraz z instruktażem programów stymulacyjnych i edukacyjnych do codziennej realizacji w domu – weryfikowanie i uaktualnianie programów co trzy miesiące dla każdego objętego wsparciem dziecka,
  • opracowanie sposobów reagowania na sytuacje i trudne zachowania występujące w procesie wychowania i edukacji,
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych oceniających efektywność zastosowanej terapii.