Zajęcia na ściance wspinaczkowej

Zajęcia na ściance wspinaczkowej mają na celu: rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, ćwiczenia różnych partii mięśni i koordynacji ruchów, budowanie więzi międzyludzkich oraz podnoszenie poczucia własnej wartości.

Zajęcia  odbywają się w według opracowanego dla grupy harmonogramu. Prowadzący, operator sztucznej ścianki wspinaczkowej umożliwia uczestnikom pokonanie swoich słabości i osiągnięcie „szczytu” swoich możliwości. Trening na ściance oraz dotarcie do szczytu wzmacnia wiarę beneficjentów we własne możliwości. Wzmacnia w nich umiejętności panowania nad emocjami i chęć osiągnięcia nowych celów.