Zajęcia logopedyczne

Celem oddziaływań logopedycznych jest korygowanie i eliminowanie wad mowy, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenie nabytych w toku terapii kompetencji językowych. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej co sprawia, że uwzględniają aktualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży.