Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna są to zajęcia, które mają na celu dostarczanie bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Przez co wpływają na prawidłowy rozwój i pobudzają do właściwej pracy ośrodkowego układu nerwowego, do odbierania, przetwarzania bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego i z naszego ciała. Stymulacja polisensoryczna to nauka życia przez życie, to celowe kształtowanie bodźców w celu wywołania zaplanowanych wrażeń i uczuć. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia.