Rehabilitacja w wodzie

Celem zajęć rehabilitacja w wodzie jest wzmocnienie grup mięśniowych, poprawa ruchomości stawów, doskonalenie reakcji równoważnych, poprawa ogólnego stanu psychomotorycznego, korekcja postawy oraz wzmocnienie  poczucia bezpieczeństwa dziecka w wodzie i zdolności kontrolowania swoich ruchów w wodzie. Wsparcie opiera się na koncepcji Halliwick czyli sposobie uczenia się wszystkich osób ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi, z trudnościami w uczeniu się i uczestniczeniu w zabawach.