Praca terapeutyczno-rewalidacyjna

Praca terapeutyczno-rewalidacyjna: celem zajęć jest rozwijanie umiejętności samoobsługowych, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz nabywanie kompetencji społecznych, kształtowanie i wzmacnianie samodzielności oraz usprawnianie funkcji poznawczych dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością. Zajęcia realizowane z uwzględnieniem różnorodności środowiska społecznego i lokalnego oraz  z ukierunkowaniem oddziaływań na nabycie umiejętności i postaw umożliwiających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, w szkole, w miejscach użyteczności publicznej itp.