Konsultacje psychologiczne

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Cel: konsultacje psychologiczne to specjalistyczna diagnoza, mająca na celu określenie mocnych i słabych stron rozwoju beneficjenta.

Opis formy wsparcia: konsultacje psychologiczne będą mieć formę indywidualnej pracy, podczas której terapeuta dokona analizy wytworów pracy dziecka, specjalistycznej diagnozy, przeprowadzi wywiad z rodzicami, dokona obserwacji funkcjonowania beneficjenta w grupie rówieśniczej, przeanalizuje zgromadzone testy, wskazówki i uwagi terapeutów. Określi kierunki pracy, zadania psychoedukacyjne, metody pracy.