Konsultacje pegagogiczne

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

Cel: wieloaspektowa diagnoza w celu: najlepszego prowadzenia terapii i rehabilitacji podopiecznych. Efektem są programy stymulacyjne. Weryfikowane co 3 miesiące, realizowane przez osoby wspierające rozwój dziecka oraz poprawa jakości życia uzyskana poprzez stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego.

Opis formy wsparcia: Przeprowadzenie wywiadów wstępnych z rodzicami dzieci z autyzmem, opracowanie programów stymulacyjnych do codziennej pracy z dzieckiem,weryfikowanie i uaktualnianie programów co trzy miesiące dla każdego zaplanowanego dziecka.