Konsultacje diagnostyczne

KONSULTACJE DIAGNOSTYCZNE

Cel: to opracowanie wyników badania oraz wyznaczenie celów terapeutycznych.

Opis formy wsparcia: wyniki badania przenosi się do odpowiednich tabel, następnie sumuje się je i umieszcza na wykresie. Kolejnym krokiem jest przekazanie wyników, wskazanie słabych i mocnych stron rozwoju dziecka. W oparciu o wyniki dziecka układa się indywidualne programy nauczania oraz wyznacza się cele terapeutyczne. Ponadto uzyskuje się opis i zrozumienie nieprawidłowości w procesie rehabilitacji.