Animaloterapia

Animaloterapia to metoda wspomagająca rehabilitację osób z niepełnosprawnością, polegająca na bliskimi naturalnym kontakcie ze zwierzętami. Animaloterapia zaplanowana w projekcie  wprowadza elementy: dogoterapii (pies), hipoterapii (koń) i alpakoterapii (lamy). Animaloterapia to zajęcia prowadzone pod opieką terapeuty, który umożliwia  beneficjentowi kontakt ze zwierzęciem (tj. psem, koniem  lub lamą)  w sposób bezpieczny i  dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Terapeuta odpowiada za stronę merytoryczną ,prowadzi ćwiczenia.

Zajęcia grupowe odbywają  się zgodnie z harmonogramem uwzględniającym specyfikę pracy ze zwierzętami.