olimpiady specjalne

Olimpiady Specjalne to międzynarodowa organizacja sportowa, która powstała z inicjatywy Eunice Kennedy Shriver w 1968r. W USA. Olimpiady Specjalne podczas 40 lat swego istnienia objęły swoim zasięgiem 180 państw
i prawie 3 miliony zawodników i drugie tyle trenerów, działaczy, wolontariuszy i członków rodzin.

Ruch Olimpiad Specjalnych powstał w przekonaniu, iż osoby z upośledzeniem umysłowym potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać radość z uczestnictwa w sportach indywidualnych
i zespołowych, dostosowanych do ich możliwości.

Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu, w celu zapewnienie zawodnikom lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami oraz przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.