organizacje szkolne

HARCERSTWO

W Zespole Szkół nr 6 Specjalnych działa Drużyna Nieprzetartego Szlaku a jej członkami są uczniowie naszej szkoły w różnym wieku.

Opiekunami drużyny są Ewa Węglińska i Anna Tur. W ramach zajęć oferujemy przyjemną naukę dotyczącą tradycji i symboli harcerskich, sygnalizowania
i szyfrowania, elementów samarytanki, przyrodoznawstwa oraz wielu innych wiadomości i umiejętności które każdy harcerz powinien posiadać. Staramy się włączać w Zapewniamy również dobrą zabawę poprzez naukę piosenek harcerskich i biwakowych, gry, wycieczki i spacery.