Bezpieczne ferie

Jak co roku przed feriami odwiedziły nas panie policjantki aby przypomnieć nam o zasadach bezpiecznego wypoczynku zimowego. Spotkanie odbyło się 5 lutego i dotyczyło również sposobów właściwego zachowania się w stosunku do osób nieznajomych i bezpiecznego zachowania się w domu.