Pole tekstowe: KSIĄDZ JAN TWARDOWSKI — NASZ PRZYSZŁY PATRON
Pole tekstowe: „Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.”
Paulo Coelho

Anna Tur

Strzałka w lewo: POWRÓT

         W dniu 05.02.2010 odbył się szkolny apel wychowawczy poświęcony sylwetce i twórczości ks. Jana Twardowskiego – przyszłego patrona naszej szkoły. Apel zatytułowany „Kochać człowieka, by zdążyć do Boga” przygotowali harcerze z Drużyny Nieprzetartego Szlaku pod kierunkiem pani Ewy Węglińskiej i Anny Tur.

Spotkanie prowadzili znakomici narratorzy: Ewa Urbanik i Tomasz Armata. Rozpoczęło się ono prezentacją multimedialną, w której przybliżone zostały najważniejsze wydarzenia z życia ks. Jana Twardowskiego. Następnie uczniowie zaprezentowali utwory poety, a każdy z nich poprzedzony został odpowiednim komentarzem. Ubogaceniem apelu były występy taneczne przygotowane do piosenek z tekstami ks. Jana Twardowskiego.

Podsumowaniem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego postaci i twórczości poety. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne prace wykonane różnymi technikami: portrety ks. Jana oraz ilustracje do jego wierszy. Wiele z nich zostało przez przewodniczącą jury panią Annę Cendrowską wyróżnionych, a najpiękniejsze nagrodzone. Na zakończenie apelu pan Tomasz Konieczny zaprezentował jakże wymowny wiersz poety pt. „Spieszmy się”.

Apel wychowawczy przyczynił się do pogłębienia wiedzy uczniów naszej szkoły na temat życia oraz
twórczości ks. Jana Twardowskiego, który w przyszłości będzie naszym patronem.